Noora Kettunen

Varapuheenjohtaja
HI-opiskelijaedustaja
Viestintätiimin vetäjä