Merkkiohjesääntö

Tällä ohjesäännöllä määrätään Uudenmaan Insinööriopiskelijoiden, UIO ry:n
(myöhemmin yhdistys) väreistä, tunnuksista sekä merkeistä.


I LUKU VÄREISTÄ JA TUNNUKSISTA
1 § Yhdistyksen värit
Yhdistyksen tunnusvärit ovat violetin lisäksi musta, keltainen ja valkoinen.
Lisäksi juhlavärinä toimii kultainen.
Värien käyttö määritellään graafisessa ohjeistuksessa.


2 § Yhdistyksen tunnukset
Yhdistyksen tunnukset ovat yhdistyksen lippu ja kuntanauha sekä yhdistyksen
muut merkit.


II LUKU YHDISTYKSEN LIPUISTA
3 § Yhdistyksen liput
3.1 § Teemaliput

 1. Lippu on suorakaiteen muotoinen ja pohjaväriltään musta. Lipussa on
  keltainen yhdistyksen logo.
 2. Lippu on suorakaiteen muotoinen ja pohjaväriltään violetti. Lipussa on
  valkoinen yhdistyksen logo.

 3. 3.2 § Juhlalippu
  Lippu on suorakaiteen muotoinen ja pohjaväriltään musta. Lipussa on
  yhdistyksen juhlalogo, joka muodostuu keltaisista rattaista sekä niiden takana
  olevista harmaista lehvistä.

 4. 3.3 § Lippujen käyttö
  Yhdistyksen juhlalippua käytetään yhdistyksen juhlatilaisuuksissa ja
  kunnianosoituksissa sekä muissa yhdistyksen hallituksen sopivaksi
  katsomissa tilaisuuksissa.
  Teemalippuja voidaan käyttää tilaisuuksissa, joissa yhdistys on edustamassa
  ja jotka eivät kuitenkaan ole juhlatilaisuuksia.
  Lipuista tulee pitää huolta, eikä niitä saa hukata tai kaltoin kohdella.
  MERKKIOHJESÄÄNTÖ

III LUKU KUNTANAUHASTA


4 § Yhdistyksen kuntanauha
Kuntanauhan värit ovat violetti ja valkoinen. Kuntanauhan leveys on 30 mm.
Leveys jakautuu seuraavasti: 11 mm violettia, 4 mm valkoista, 4 mm violettia
ja 11 mm valkoista.


4.1 § Kuntanauhan käyttö
Yhdistyksen jäsenillä on oikeus kantaa kuntanauhaa yhdistystään
edustettaessa sekä muissa sen arvolle sopivissa tilaisuuksissa.
Hallitus voi myöntää kuntanauhan huomionosoituksena myös yhdistyksen
ulkopuoliselle henkilölle. Yhdistyksen alumnit voivat käyttää kuntanauhaa
myös valmistumisensa jälkeen.
Nauhaa käytettäessä katsotaan, että levein valkoinen raita on aina ylimpänä.


Miehillä juhlapuvussa nauha laskeutuu oikealta olkapäältä rinnan ylitse
vasemmalle. Nauha laskeutuu paidan ja liivin välissä siten, että se kulkee aina
solmion päältä.


Naisilla nauha laskeutuu vasemmalta oikealle olkapään ollessa peitettynä.
Kuntanauha on aseteltava siten, ettei se kosketa paljasta ihoa. Naiset voivat
kantaa nauhaa myös vasemmassa miehustassa 80 mm leveäksi ruusukkeeksi
taiteltuna.


5 § Muiden nauhojen käyttö
Yhdistyksen kuntanauhan kanssa saa käyttää muita kunta- tai akateemisia
järjestönauhoja. Yhdistyksen kuntanauhaa kannetaan ylimpänä yhdistystä
edustettaessa sekä yhdistyksen tilaisuuksissa.


IV LUKU YHDISTYKSEN MERKEISTÄ


6 § Edustusmerkki ja sen käyttö
Yhdistyksen edustusmerkki on halkaisijaltaan 19 mm oleva yhdistyksen ratas
logo, joka on väriltään pronssinen.

Edustusmerkkiä käyttää hallitus. Hallitus voi myöntää edustusmerkin myös
yhteyshenkilöille, jotka edustavat yhdistystä virallisissa juhlatilaisuuksissa.
Yhdistyksen hallitus käyttää edustusmerkkiä kaikissa virallisissa
tilaisuuksissa edustaessaan yhdistystä. Merkkiä käytetään vasemman
rintataskun päällä tai vasemmassa puvun miehustassa.
Toimikauden aikana hallitus käyttää edustusmerkkiä akateemisissa
juhlatilaisuuksissa kuntanauhassa.


Mikäli ansioituneella jäsenellä on myös ansiomerkki, edustusmerkkiä ei
käytetä sen kanssa yhdessä.


7 § Ansiomerkit ja niiden käyttö


Ansiomerkki on halkaisijaltaan 22 mm oleva yhdistyksen juhlalogo, joka
muodostuu rattaista ja lehvistä. Väri on kultainen tai hopea.
Ansiomerkkejä käytetään kuin edustusmerkkiä, mutta ei samanaikaisesti.
Ansiomerkit voi myöntää yhdistyksen kokous ja niitä tulee anoa kirjallisella
anomuksella, josta tulee ilmetä saajan tiedot sekä lyhyt selostus hänen
merkittävästä toiminnastaan tai teostaan yhdistyksen hyväksi.
Ansiomerkit luovutetaan sen ansainneille yhdistyksen vuosijuhlassa.


7.1 § Hopeinen ansiomerkki
Voidaan myöntää jäsenelle tai hallituksen jäsenelle, joka on merkittävällä
toiminnallaan tai teollaan edistänyt yhdistyksen toimintaa ja tavoitteita.


7.2 § Kultainen ansiomerkki
Voidaan myöntää useamman vuoden hallituksessa olleille tai yhdistyksen
jäsenelle, joka on useana vuotena toteuttanut erittäin edistyksellistä toimintaa
tai tekoja yhdistyksen ja sen jäsenistön tai tavoitteiden eduksi.


V LUKU ERITYISISTÄ MÄÄRÄYKSISTÄ


8 § Ohjesäännön muuttaminen
Tämän ohjesäännön muuttamisesta ja täydentämisestä päättää yhdistyksen
kokous yksinkertaisella äänten enemmistöllä.


Merkkiohjesääntö on hyväksytty yhdistyksen kokouksessa 13.11.2017