Merkkiohjesääntö

MERKKIOHJESÄÄNTÖ – UIO
Tällä ohjesäännöllä määrätään Uudenmaan Insinööriopiskelijoiden, UIO ry:n (myöhemmin ”yhdistys”) väreistä, tunnuksista sekä merkeistä.

I LUKU VÄREISTÄ JA TUNNUKSISTA
1 § Yhdistyksen värit
Yhdistyksen tunnusvärit ovat violetin lisäksi musta, valkoinen ja oranssi.
Lisäksi juhlavärinä toimii kultainen.
2 § Yhdistyksen tunnukset
Yhdistyksen tunnukset ovat yhdistyksen lippu, yhdistyksen kuntanauha ja
yhdistyksen muut merkit.

II LUKU YHDISTYKSEN LIPUISTA
3 § Yhdistyksen liput
3.1 § Teemaliput

  1. Lippu on suorakaiteen muotoinen ja pohjaväriltään valkoinen.
    Lipussa on musta yhdistyksen logo.
  2. Lippu on suorakaiteen muotoinen ja pohjaväriltään musta. Lipussa
    on keltainen yhdistyksen logo.
  3. Lippu on suorakaiteen muotoinen ja pohjaväriltään violetti. Lipussa
    on valkoinen yhdistyksen logo.

3.2 § Juhlalippu
Lippu on suorakaiteen muotoinen ja pohjaväriltään musta. Lipussa on yhdistyksen juhlalogo, joka muodostuu keltaisista rattaista sekä niiden takana olevista harmaista lehvistä.
4 § Lippujen käyttö
Yhdistyksen juhlalippua käytetään yhdistyksen juhlatilaisuuksissa ja
kunnianosoituksissa, sekä muissa yhdistyksen hallituksen sopivaksi katsomissa tilaisuuksissa.
Teemalippuja voidaan käyttää tilaisuuksissa, joissa yhdistys on edustamassa ja jotka eivät kuitenkaan ole juhlatilaisuuksia.
Lipuista tulee pitää huolta, eikä niitä saa hävittää tai kaltoin kohdella.

III LUKU KUNTANAUHASTA

4 § Yhdistyksen kuntanauha
Kuntanauhan värit ovat violetti ja valkoinen. Kuntanauhan leveys on 30 mm.
Leveys jakautuu seuraavasti: 11 mm violettia, 4 mm valkoista, 4 mm violettia ja 11 mm valkoista.
4.1 § Kuntanauhan käyttö
Yhdistyksen jäsenillä on oikeus kantaa kuntanauhaa yhdistystään edustettaessa sekä muissa sen arvolle sopivissa tilaisuuksissa.
Hallitus voi myöntää kuntanauhan huomionosoituksena myös yhdistyksen
ulkopuoliselle henkilölle. Yhdistyksen alumnit voivat käyttää kuntanauhaa myös valmistumisensa jälkeen.
Nauhaa käytettäessä katsotaan, että levein valkoinen raita on aina ylimpänä.
Miehillä juhlapuvussa nauha laskeutuu oikealta olkapäältä rinnan ylitse
vasemmalle. Nauha laskeutuu paidan ja liivin välissä siten, että se kulkee aina solmion päältä.
Naisilla nauha laskeutuu vasemmalta oikealle olkapään ollessa peitettynä.
Kuntanauha on aseteltava siten, ettei se kosketa paljasta ihoa. Naiset voivat
kantaa nauhaa myös vasemmassa miehustassa 80 mm leveäksi
ruusukkeeksi taiteltuna.
5 § Muiden nauhojen käyttö
Yhdistyksen kuntanauhan kanssa saa käyttää muita kunta- tai akateemisia
järjestönauhoja. Yhdistyksen kuntanauhaa kannetaan ylimpänä yhdistystä
edustettaessa ja yhdistyksen tilaisuuksissa.
IV LUKU YHDISTYKSEN MERKEISTÄ
6 § Edustusmerkki ja sen käyttö
Yhdistyksen edustusmerkki on halkaisijaltaan 19 mm oleva yhdistyksen ratas logo, joka on väriltään pronssinen.
Edustusmerkkiä käyttää hallitus. Hallitus voi myöntää edustusmerkin myös
yhdistyksen jäsenille, jotka edustavat yhdistystä virallisissa juhlatilaisuuksissa.
Yhdistyksen hallitus käyttää edustusmerkkiä kaikissa virallisissa tilaisuuksissa
edustaessaan yhdistystä. Merkkiä käytetään vasemman rintataskun päällä tai vasemmassa puvun miehustassa.
Toimikauden aikana hallitus käyttää edustusmerkkiä akateemisissa
juhlatilaisuuksissa kuntanauhassa.
Mikäli ansioituneella jäsenellä on myös ansiomerkki, edustusmerkkiä ei käytetä sen kanssa yhdessä.


7 § Ansiomerkit ja niiden käyttö

Ansiomerkki on 45 mm pituisessa kuntanauhassa roikkuva, halkaisijaltaan 22 mm
oleva yhdistyksen juhlalogo, joka muodostuu rattaista ja lehvistä. Väri on kultainen tai hopea.
Ansiomerkkejä käytetään kuin edustusmerkkiä, mutta ei samanaikaisesti.
Ansiomerkit voi myöntää yhdistyksen kokous ja niitä tulee anoa kirjallisella
anomuksella, josta tulee ilmetä saajan tiedot ja lyhyt selostus hänen merkittävästä toiminnastaan tai teostaan yhdistyksen hyväksi.
Ansiomerkit luovutetaan sen ansainneille yhdistyksen vuosijuhlassa tai muussa hallituksen sopivaksi näkemässä juhlavassa tilaisuudessa.
7.1 § Hopeinen ansiomerkki
Voidaan myöntää jäsenelle tai hallituksen jäsenelle, joka on merkittävällä
toiminnallaan tai teoillaan edistänyt yhdistyksen toimintaa ja tavoitteita. Voidaan myöntää myös erittäin merkittävästä ja yhdistyksen tarkoitusta tukevasta kauan jatkuneesta toiminnasta henkilölle, joka ei ole jäsenkelpoinen.
7.2 § Kultainen ansiomerkki
Voidaan myöntää useamman vuoden hallituksessa olleille tai yhdistyksen
jäsenelle, joka on useana vuotena toteuttanut erittäin edistyksellistä toimintaa tai tekoja yhdistyksen ja sen jäsenistön tai sen tavoitteiden eduksi.

V LUKU ERITYISISTÄ MÄÄRÄYKSISTÄ
9 § Tämän ohjesäännön muuttamisesta ja täydentämisestä päättää yhdistyksen kokous yksinkertaisella äänten enemmistöllä.