« Kaikki tiedotteet

Uudenmaan Insinööriopiskelijat UIO ry:n toimintatiedote

Koronaviruksen vaikutus Uudenmaan Insinööriopiskelijat UIO ry:n toimintaan

UIO ry on seurannut tiiviisti viestintää, linjauksia ja määräyksiä koskien käynnissä olevaa koronaviruspandemiaa. Valtioneuvosto on 12.3. antanut suosituksen, jonka mukaan yli 500 hengen yleisötilaisuudet kiellettäisiiin 31.5.2020 saakka koronaviruksen ehkäisemiseksi. Aluehallintovirasto on 13.3. kieltänyt kaikki sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset, joihin osallistuu yli 500 henkeä. Insinööriopiskelijaliitto on 14.3. suositellut paikallisyhdistyksiään perumaan tai siirtämään kaikki tartuntariskiä lisäävät tapahtumat kevään ajalta sekä rajoittamaan toimistojen aukioloaikoja.

UIO ry:n hallitus päätti 14.3. reagoida tilanteeseen rajoittamalla yhdistyksen toimintaa toistaiseksi. Toiminnan rajoittaminen oli iso ja raskas päätös, mutta hallitus koki sen olevan ainoa vastuullinen ratkaisu. Päätöksen takana on huoli jäsenistön, jäsenistön läheisten ja muiden UIO ry:n toimintaan osallistuvien ja heidän läheistensä terveydestä.

Terveyden ja Hyvinvoinnin laitoksen sekä Metropolian tiedotusta ja suosituksia tulee noudattaa. Etenkin opiskeluun liittyvissä linjauksissa tulee seurata OMA-palvelua ja Metropolian sähköpostia. Metropolia siirtyy etäopetukseen 18.3. lähtien, ja linjaus on voimassa kevätlukukauden loppuun. Toteutuskohtaiset ohjeet tulevat opettajilta. Epäselvissä tilanteissa on hyvä itse ottaa yhteys opettajaan, tutkintovastaavaan tai esimerkiksi METKAan.

Kevätkauden tapahtumat

Idän Munajahti -appro siirretään syyslukukaudelle. Uusi tapahtumapäivämäärä on 3.9. ja tapahtuman siirtoon vaadittavat toimet on aloitettu ja hallitus huolehtii, että approt tulevat olemaan entistä paremmat haastavista olosuhteista huolimatta. Jo ostetut liput käyvät sellaisenaan siirrettynä päivämääränä eikä lipun omistavan tarvitse tehdä ylimääräisiä toimenpiteitä. Peruutusmahdollisuudesta tiedotetaan erikseen lipun ostaneille, jos tapahtuman uusi päivämäärä ei sovi.

Insinööriopiskelijapäivät (IOP) 2020 on peruttu, ja täten myös UIO ry:n muiden opiskelijayhdistysten kanssa järjestetty bussikyyditys on peruttu. Lipun ostaneille tullaan palauttamaan koko lipun hinta. Lipun palauttamisessa saattaa kestää normaalia pidempi aika, sillä kide.app on tällä hetkellä ruuhkautunut.

Poikkitieteellisen Mölkyn kannalta hallitus katsoi perumisen olevan vastuullinen vaihtoehto. Koska tapahtuma on osa METKAn Wiikon Wappua, odotetaan tapahtuman järjestämisen kohdalla vielä METKAn päätöstä. Tapahtuman järjestämistä ei tällä hetkellä edistetä hallituksen toimesta. Hallitus päätti, ettei UIO ry osallistu 1.5. Vappuun Ullanlinnanmäellä koronaviruspandemian takia. Vapun UIOTUS-lehteä ei tulla painattamaan keväällä, mutta muita mahdollisuuksia selvitetään.

Muut pienemmät tapahtumat, mukaan lukien YH0-koulutus ja suunnitellut sitsit on peruttu.

Muu yhdistyksen toiminta

UIO ry:n hallitus tulee käyttämään Myyrmäen toimistoa vain sitä välttämättä vaativissa asioissa. Jos jäsenellä on välttämätön tarve käydä toimistolla, pyydämme ottamaan ensin yhteyttä puheenjohtajaan tai rahastonhoitajaan henkilökohtaisiin sähköposteihin tai uio@uio.fi. Ensisijaisesti toimistoa ei käytetä.

Yhdistyksen kevätkokouksen järjestämisestä keskustellaan vielä. Ensisijaisesti kevätkokous tullaan järjestämään ”fyysisenä” kokouksena sääntöjen mukaan huhtikuun loppuun mennessä, mutta hallitus seuraa pandemiaan liittyvää viestintää ja reagoi sen mukaan. Hallituksen kokoukset tullaan järjestämään toistaiseksi kevätlukukauden ajan Discord-palvelun kautta etänä ja tarvittaessa.

Jos asiasta tulee kysyttävää, UIO ry:n hallituksen saa kiinni sähköpostitse tai sosiaalisen median välityksellä. Tilanne on ennalta-arvaamaton ja muuttuu nopeasti, mutta hallitus pyrkii vastaamaan kysymyksiin parhaan tietotaitonsa mukaan.

Yhdistyksen toiminnan rajoittaminen vaikuttaa todella paljon muun muassa yhdistyksen tarkoituksen toteuttamiseen ja yhdistyksen talouteen. Hallitus toivoo jäsenistöltä ymmärrystä ja kiittää tähän mennessä kaikista kannustusviesteistä ja tuesta, mitä se on saanut. Toiminta tulee palaamaan entiselle tasolleen mahdollisimman pian tämän haastavan aikajakson jälkeen ja yhdistyksemme kehittäminen voi jatkua.

Ystävällisin terveisin

Uudenmaan Insinööriopiskelijat UIO ry:n puheenjohtaja Saana Lappalainen ja hallitus