Board

Email: hallitus@uio.fi

Chairman of the Board

Elisa Koivisto
+358 44 0670027

Advocacy

Email: edunvalvonta@uio.fi

Harassment contact persons

Sampo Bredenberg (Sampo.Bredenberg@uio.fi) Gresa Krasniqi (gresa.krasniqi@uio.fi)

Myyrmäki campus


PL 4071 Metropolia
Leiritie 1
01600 Vantaa