MERKKIOHJESÄÄNTÖ – UIO

Tällä ohjesäännöllä määrätään Uudenmaan Insinööriopiskelijoiden, UIO ry:n (myöhemmin ”yhdistys”) väreistä, tunnuksista sekä merkeistä.

I LUKU VÄREISTÄ JA TUNNUKSISTA

1 § Yhdistyksen värit

Yhdistyksen tunnusvärit ovat violetin lisäksi musta, valkoinen ja oranssi. Lisäksi juhlavärinä toimii kultainen.

2 § Yhdistyksen tunnukset

Yhdistyksen tunnukset ovat yhdistyksen lippu, yhdistyksen kuntanauha ja yhdistyksen muut merkit.

II LUKU YHDISTYKSEN LIPUISTA

3 § Yhdistyksen liput

3.1 § Teemaliput

  1. Lippu on suorakaiteen muotoinen ja pohjaväriltään valkoinen. Lipussa on musta yhdistyksen logo.
  2. Lippu on suorakaiteen muotoinen ja pohjaväriltään musta. Lipussa on keltainen yhdistyksen logo.
  3. Lippu on suorakaiteen muotoinen ja pohjaväriltään violetti. Lipussa on valkoinen yhdistyksen logo.

3.2 § Juhlalippu

Lippu on suorakaiteen muotoinen ja pohjaväriltään musta. Lipussa on yhdistyksen juhlalogo, joka muodostuu keltaisista rattaista sekä niiden takana olevista harmaista lehvistä.

4 § Lippujen käyttö

Yhdistyksen juhlalippua käytetään yhdistyksen juhlatilaisuuksissa ja kunnianosoituksissa, sekä muissa yhdistyksen hallituksen sopivaksi katsomissa tilaisuuksissa.

Teemalippuja voidaan käyttää tilaisuuksissa, joissa yhdistys on edustamassa ja jotka eivät kuitenkaan ole juhlatilaisuuksia. Lipuista tulee pitää huolta, eikä niitä saa hävittää tai kaltoin kohdella.

III LUKU KUNTANAUHASTA

4 § Yhdistyksen kuntanauha

Kuntanauhan värit ovat violetti ja valkoinen. Kuntanauhan leveys on 30 mm.
Leveys jakautuu seuraavasti: 11 mm violettia, 4 mm valkoista, 4 mm violettia ja 11 mm valkoista.

4.1 § Kuntanauhan käyttö

Yhdistyksen jäsenillä on oikeus kantaa kuntanauhaa yhdistystään edustettaessa sekä muissa sen arvolle sopivissa tilaisuuksissa.

Hallitus voi myöntää kuntanauhan huomionosoituksena myös yhdistyksen ulkopuoliselle henkilölle. Yhdistyksen alumnit voivat käyttää kuntanauhaa myös valmistumisensa jälkeen. Nauhaa käytettäessä katsotaan, että levein valkoinen raita on aina ylimpänä.

Miehillä juhlapuvussa nauha laskeutuu oikealta olkapäältä rinnan ylitse vasemmalle. Nauha laskeutuu paidan ja liivin välissä siten, että se kulkee aina solmion päältä.

Naisilla nauha laskeutuu vasemmalta oikealle olkapään ollessa peitettynä. Kuntanauha on aseteltava siten, ettei se kosketa paljasta ihoa. Naiset voivat kantaa nauhaa myös vasemmassa miehustassa 80 mm leveäksi ruusukkeeksi taiteltuna.

5 § Muiden nauhojen käyttö

Yhdistyksen kuntanauhan kanssa saa käyttää muita kunta- tai akateemisia järjestönauhoja. Yhdistyksen kuntanauhaa kannetaan ylimpänä yhdistystä
edustettaessa ja yhdistyksen tilaisuuksissa.

IV LUKU YHDISTYKSEN MERKEISTÄ

6 § Edustusmerkki ja sen käyttö

Yhdistyksen edustusmerkki on halkaisijaltaan 19 mm oleva yhdistyksen ratas logo, joka on väriltään pronssinen.

Edustusmerkkiä käyttää hallitus. Hallitus voi myöntää edustusmerkin myös yhdistyksen jäsenille, jotka edustavat yhdistystä virallisissa juhlatilaisuuksissa. Yhdistyksen hallitus käyttää edustusmerkkiä kaikissa virallisissa tilaisuuksissa edustaessaan yhdistystä. Merkkiä käytetään vasemman rintataskun päällä tai vasemmassa puvun miehustassa. Toimikauden aikana hallitus käyttää edustusmerkkiä akateemisissa
juhlatilaisuuksissa kuntanauhassa.

Mikäli ansioituneella jäsenellä on myös ansiomerkki, edustusmerkkiä ei käytetä sen kanssa yhdessä.

7 § Ansiomerkit ja niiden käyttö

Ansiomerkki on 45 mm pituisessa kuntanauhassa roikkuva, halkaisijaltaan 22 mm oleva yhdistyksen juhlalogo, joka muodostuu rattaista ja lehvistä. Väri on kultainen tai hopea.

Ansiomerkkejä käytetään kuin edustusmerkkiä, mutta ei samanaikaisesti.

Ansiomerkit voi myöntää yhdistyksen kokous ja niitä tulee anoa kirjallisella anomuksella, josta tulee ilmetä saajan tiedot ja lyhyt selostus hänen merkittävästä toiminnastaan tai teostaan yhdistyksen hyväksi.

Ansiomerkit luovutetaan sen ansainneille yhdistyksen vuosijuhlassa tai muussa hallituksen sopivaksi näkemässä juhlavassa tilaisuudessa.

7.1 § Hopeinen ansiomerkki

Voidaan myöntää jäsenelle tai hallituksen jäsenelle, joka on merkittävällä toiminnallaan tai teoillaan edistänyt yhdistyksen toimintaa ja tavoitteita. Voidaan myöntää myös erittäin merkittävästä ja yhdistyksen tarkoitusta tukevasta kauan jatkuneesta toiminnasta henkilölle, joka ei ole jäsenkelpoinen.

7.2 § Kultainen ansiomerkki

Voidaan myöntää useamman vuoden hallituksessa olleille tai yhdistyksen jäsenelle, joka on useana vuotena toteuttanut erittäin edistyksellistä toimintaa tai tekoja yhdistyksen ja sen jäsenistön tai sen tavoitteiden eduksi.

V LUKU ERITYISISTÄ MÄÄRÄYKSISTÄ

9 § Tämän ohjesäännön muuttamisesta ja täydentämisestä päättää yhdistyksen kokous yksinkertaisella äänten enemmistöllä.

INSINÖÖRILAKIN KÄYTTÖ ELI LAKKIOHJESÄÄNTÖ

Lakkiohjesääntö löytyy kokonaisuudessaan Insinööriliiton verkkosivuilta.

Ohje ruusukkeen sidontaan

”Yhdistyksen jäsenillä on oikeus kantaa kuntanauhaa yhdistystään edustettaessa, sekä muissa sen arvolle sopivissa tilaisuuksissa.

Nauhaa käytettäessä katsotaan, että levein valkoinen raita on aina ylimpänä.

Miehillä juhlapuvussa nauha laskeutuu oikealta olkapäältä rinnan ylitse vasemmalle. Nauha laskeutuu paidan ja liivin välissä siten, että se kulkee aina solmion päältä. Naisilla nauha laskeutuu vasemmalta oikealle olkapään ollessa peitettynä.

Kuntanauha on aseteltava siten, ettei se kosketa paljasta ihoa. Naiset voivat kantaa nauhaa myös vasemmassa miehustassa 80 mm leveäksi ruusukkeeksi taiteltuna.”