Uudenmaan Insinööriopiskelijat UIO ry on 13.5.2008 perustettu opiskelijayhdistys. Yhdistyksen tarkoituksena on toimia opiskelijoiden ammatillisena etujärjestönä tekniikan ja liikenteen toimialalla Metropolia Ammattikorkeakoulussa. UIO ry vaikuttaa kaikissa Metropolia Ammattikorkeakoulun tekniikan alan toimipisteissä. Keskeisiä aktiivitoiminnan alueita ovat insinöörikoulutuksen ja insinööriopiskelijakulttuurin kehittäminen sekä insinööriopiskelijoiden ammatillinen edunvalvonta yhdessä Insinööriliiton, Insinööriopiskelijaliiton sekä Helsingin Insinöörien kanssa.

Metropolia Ammattikorkeakoulu yhdisti Helsingin Ammattikorkeakoulu Stadian sekä Espoon- Vantaan Ammattikorkeakoulu EVTEKin 1.8.2008. Ammattikorkeakoulujen yhdistymistä oli valmisteltu jo parin vuoden verran. Suunnitelmien julkaisusta lähtien opiskelija-aktiivit Helsingin Insinöörioppilaat HIO ry:stä sekä Espoon-Vantaan Insinöörioppilaat EVIO ry:stä pohtivat yhdessä erilaisia tapoja yhdistyksien toiminnan jatkuvuuden takaamiseksi. Vuonna 2007 syksyllä tehtiin päätös uuden yhdistyksen perustamisesta vanhojen rinnalle. Myöhemmin kevään 2008 aikana aktiivitoimijat kokoontuivat useasti pohtiakseen edessä odottavia haasteita sekä tavoitteita tulevalle toiminnalle. Virallinen perustamiskokous järjestettiin vihdoin toukokuussa. Insinööriopiskelijaliitto IOL ry hyväksyi uuden yhdistyksen jäsenekseen 17.8.2008 IOL ry:n järjestöjohdon neuvottelupäivien yhteydessä pidetyssä ylimääräisessä liittokokouksessa.

UIO ry järjestää aikaisempien yhdistysten perinteiden mukaisesti paljon insinöörimäisiä tapahtumia, aktiivitoimintaa, kenttäkierroksia ja toteuttaa ammatillista sekä koulutuspoliittista edunvalvontaa insinööriopiskelijoiden hyväksi. Metropolia Ammattikorkeakoulu on levittäytynyt tekniikan ja liikenteen puolella laajasti ympäri pääkaupunkiseutua, joten erityiseksi haasteeksi muodostuu kaikkien opiskelijoiden tavoittaminen ja ennen kaikkea jäseniksi aktivoiminen. UIO ry pyrkii toimimaan aktiivisesti jokaisessa toimipisteessä, jossa tekniikan opetusta annetaan.