Uudenmaan Insinööriopiskelijat UIO ry on yksi Insinööriopiskelijaliiton paikallisyhdistyksistä.

Insinööriopiskelijaliitto IOL on vuonna 1955 perustettu, ainoa vain tekniikan alan ammattikorkeakouluopiskelijoita edustava järjestö. Insinööriopiskelijaliitolla on 23 paikallisyhdistystä, joiden toiminnasta vastaavat sadat opiskelija-aktiivit ympäri Suomen. IOL on Insinööriliiton suurin jäsenjärjestö – siihen kuuluu noin 17 000 insinööri- ja muuta tekniikan alan opiskelijaa.

Helsingin Insinöörit HI ry on Uudenmaan maakunnan alueella asuvien insinöörien ja rakennusarkkitehtien yhteinen järjestö, jossa on noin 12 000 jäsentä. Yhdistys on perustettu vuonna 1919. Helsingin Insinöörit vaikuttaa Insinööriliitto-yhteisössä – yhdessä Insinööriliiton muiden jäsenjärjestöjen kanssa – insinöörien työelämään, koulutukseen ja ammattikunnan asemaan.

Opiskelijat pääsevät osallistumaan myös Helsingin Insinöörien tapahtumiin.

Insinööriliitto on akavalainen ammattijärjestö, johon kuuluu jäsenjärjestöjen kautta 70 000 jäsentä. Jäsenet ovat insinöörejä ja muita tekniikan asiantuntijoita sekä insinööriopiskelijoita. Insinööriliitto tekee työtä parempien työpäivien puolesta.

Insinööriliitto vaikuttaa edunvalvonnan kärkijoukossa ja on tiukasti kiinni työelämän arjessa. Liitto tarjoaa turvaa, menestymisen mahdollisuuksia ja korkealaatuisia palveluita.

Akava on poliittisesti sitoutumaton korkeasti koulutettujen työmarkkinakeskusjärjestö, johon kuuluu 36 jäsenliittoa. Akavan jäsenliittoihin kuuluu noin 613 000 jäsentä.

Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry on yksityisen sektorin neuvottelujärjestö, joka vastaa Akavan jäsenkentässä ylempien toimihenkilöiden neuvottelu- ja sopimustoiminnasta teollisuudessa sekä liike- ja palvelualoilla.

YTN:n missiona on toimia kaikkien ylempien toimihenkilöiden hyvän työelämän puolesta ja hoitaa menestyksellisesti jäsentensä työmarkkinaedunvalvontaa.

Ylempi toimihenkilö toimii asiantuntija-, esimies-, päällikkö- tai johtotason tehtävissä. Ylemmän toimihenkilön työtehtäville on ominaista niiden suhteellisen suuri itsenäisyys ja vastuu.

Lisää työehtosopimuksista voi käydä lukemassa YTN:n kotisivuilta.

JUKO turvaa jouhevan yhteiskunnan toimintojen pyörimisen ja sen 200 000 akavalaista jäsenjärjestöihin kuuluvaa palkansaajaa huolehtii vanhuksista, sairaista ja lapsista sekä sivistyksen, hallinnon, turvallisuuden, vapaa-ajan ja kulttuurin ylläpidosta.

JUKO neuvottelee 200 000 korkeakoulutetun työntekijän ja esimiehen työehdoista kunnan, valtion, kirkon ja yliopistojen sopimusaloilla, eli JUKO on näiden alojen pääsopijajärjestö.