Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n ja 24§:n mukainen rekisteriseloste.

REKISTERINPITÄJÄ
Nimi: Uudenmaan Insinööriopiskelijat UIO ry (myöhemmin UIO)
Y-tunnus: 2225825–6
Postiosoite:
Uudenmaan Insinööriopiskelijat UIO ry
PL 4071, 00079 Metropolia

REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ
Casper Varis
Postiosoite:
Casper Varis, UIO ry
PL 4071, 00079 Metropolia
Sähköposti: Casper.Varis@uio.fi

REKISTERIN NIMI
UIO:n tietojärjestelmät

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS
UIO:n tietojärjestelmiin tallennettuja henkilötietoja käytetään luottamustoimijoihin pidettävään
yhteydenpitoon, toiminnan edistämiseen sekä muuhun toiminnassa sitä velvoittaviin ja
tarpeelliseen tarkoitukseen. Rekisteriin tallennetaan hallituksen, paikallistoimijoiden sekä
muiden mahdollisten opiskelijaedustajien tietoja.

REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT
Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

● yhteystiedot (etu- ja sukunimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite)
● Insinööriliitto IL ry:n jäsennumero
● kampus
● Koulutusohjelma
● opiskelijanumero
● erityisruokavaliot
● syntymäaika
● osoitetiedot
● henkilön asema organisaatiossa ja ko. organisaation nimi ja osoite sekä muut yhteystiedot
● tilaisuuksiin rekisteröityminen ja osallistuminen, tieto uutiskirjeiden tilauksista ja muista markkinointipreferensseistä

TIETOJEN SÄILYTYS
Tietoja säilytetään niin kauan kuin on tarpeellista.

Tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta Uudenmaan Insinööriopiskelijat UIO ry ulkopuolelle.
Maksutapahtuman yhteydessä maksutietosi kulkevat luotetun maksunvälittäjän kautta.
Tietoja ei luovuteta Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Antamat tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän järjestelmiin. Järjestelmiin sisäänpääsy
edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmiin tallennettuihin rekisterin
sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta
määritellyt ylläpitäjät. Rekisterin sisältämät tiedot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa.

Rekisteröidyn kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja
suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta
samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Kielto tulee tehdä kirjallisesti ja
osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilöille.

Rekisteröidyn tarkastus-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä
kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Tiedon korjaaminen

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen
kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon
oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä
rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi.

Rekisteriselosteen muuttaminen

Pyrimme jatkuvasti kehittämään palvelujamme ja siksi pidätämme oikeuden muuttaa tätä
rekisteriselostetta ilmoittamalla siitä tällä sivulla. Merkittävistä muutoksista ilmoitamme
jäsenistöllemme erikseen.


Hyväksytty hallituksen kokouksessa 4.1.2022